Adatvédelem
Adatvédelmi irányelv

Adatkezelési szabályzat


1. Az adatkezelő és az érintett személye:
Jelen weboldalt a Enicon Hungary Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.; e-mail: info@enicon.hu, NAIH nyilvántartási azonosító: NAIH 66683/2013, továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.
Az érintettek által megadott személyes adatokat a Üzemeltető kezeli. Érintett minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

2. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Üzemeltető www.enicon.hu címen elérhető weboldalához (továbbiakban: weboldal) kapcsolódó adatkezeléseire terjed ki. A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

3. Az adatkezelés
A személyes adatok kezelője az Üzemeltető. Az Üzemeltető a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli. Az oldal megtekintése során technikai okokból rögzítésre kerülnek egyes adatok. A kezelt adatok: a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a felhasználó által használt böngésző, es az operációs rendszer típusa, a felhasználó IP címe. A személyes adatok kezelésének célja a weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése. Az Üzemeltető az adatokat öt munkanapon belül törli. Az Üzemeltető az adatokat kizárólag törvény rendelkezése, vagy az érintett felhatalmazása esetén továbbítja harmadik személy részére. Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Üzemeltetőtől kérje. Az érintett joga, hogy egyes adatainak törlését kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.

4. Jogérvényesítés
Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
- Panaszával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki a panaszt kivizsgálja;
- Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
- Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu); - Bírósági úton érvényesítheti igényét.

 

 • Sikeres kampány titka

  Tippek a releváns kattintókért

  tovább
 • Kampány menete

  Igényfelméréstől a statisztikáig

  tovább
 • Jaguár Média

  Lépésről-lépésre

  Kampány indítási útmutató

  tovább
 • Jaguar Média

  Edm szótár

  Fontosabb alapfogalmak

  tovább